Radovi

Ključne reči: klice kristalizacije

Ukupno: 1

IDNazivKonferencija
5845Uticaj procesnih parametara na čišćenje aluminatnog rastvora od primjesa gvožđa, cinka i bakra
Duško Kostić, Vladimir Damjanović, Mitar Perušić, Radislav Filipovic, Zoran Obrenovic, Vladan Mićić, Dragana Kostić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Nazad

Pretraži radove