Radovi

Ključne reči: solarna energija

Ukupno: 10

IDNazivKonferencija
5740Analiza primjene softvera u solarnoj energetici
Darko Divnić, Dragoljub Mirjanić, Tomislav Pavlović, Ivana Radonjić
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
4702Analiza razvoja solarne energije na globalnom nivou kao podsticaj implementacije inovacija iz oblasti solarne energije u Jugoistočnoj evropi
Mitar Lutovac, Marko Matić, Ivan Jovanović, Zoran Jovanović, Zvezdan Ilić
Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali
4693PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I NJEN UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU
Pantelija Dakić
Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali
4423Mjere za podsticanje povećanog korišćenja solarne energije u RS i BiH
Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali
2518SOLARNA SUSARA
Milan Marjanovic
6. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci sa međunarodnim učešćem - STES
2304Proučavanje energetske efikasnosti modula od monokristalnog silicijuma
Dragoljub Mirjanić, Darko Divnić
Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali
964UTICAJ VLAŽNOSTI VAZDUHA NA INTENZITET SUNČEVOG ZRAČENJA U BANJOJ LUCI
Aleksandra Bobar, Davor Topalović
4. naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“ sa međunarodnim učešćem
698PRIMENA SAVREMENIH MATERIJALA ZA IZRADU KONCENTRATORA SUNČEVOG ZRAČENJA KOD SOLARNIH TERMOELEKTRANA
Tomislav Pavlović
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
697PRIMENA SOLARNIH ĆELIJA OD RAZLIČITIH MATERIJALA KOD FOTONAPONSKIH SOLARNIH ELEKTRANA OD 1 MW U BANJA LUCI
Tomislav Pavlović
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
696FIZIČKE KARAKTERISTIKE SPEKTRALNO SELEKTIVNIH APSORBERA SUNČEVOG ZRAČENJA
Tomislav Pavlović
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali

Nazad

Pretraži radove