Radovi

Ključne reči: vozaci

Ukupno: 9

IDNazivKonferencija
5469PROCJENA ZNANJA O PRUŽANJU PRVE POMOĆI
Aleksandra Stjepanović, Maja Tešić
VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“
5161OSOBINE LIČNOSTI VOZAČA KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA
Svetlana Čičević, Marjana Čubranić-Dobrodolac
VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“
5126DISTRAKCIJA U SAOBRAĆAJU
Halid Sinanovic
VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“
3908ZNANJE I STAVOVI VOZAČA O PRAVILNOM IZBORU I KORIŠĆENJU PNEUMATIKA NA PODRUČJU OPŠTINE DOBOJ
Radivoje Trifunović, Djordje Koroman, Ognjen Mirković
IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
3864Upoznavanje mladih vozača sa uticajem alkohola i narkotika tokom vožnje u Opštini Kovačica
Snežana Milić, Dragan Živić, Boris Janev
IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
3673PONAŠANJE VOZAČA PREMA RANJIVIM UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU-STUDIJA SLUČAJA
Dunja Radović, Milan Milinković
IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
3650Istraživanje stavova srednjoškolaca o korišćenju mobilnog telefona i alkohola
Tomislav Petrović
IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
3626PROCENE BRZINE KRETANJA VOZILA OD STRANE MLADIH VOZAČA
Svetlana Čičević, Marjana Čubranić-Dobrodolac, Aleksandar Trifunović
IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
3528UPOREDNA ANALIZA MLADIH VOZAČA U URBANIM I RURALNIM SREDINAMA, SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Dragana Maric
IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Nazad

Pretraži radove