BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

I naučno-stručna konferencija ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE U BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Kratki naziv I naučno-stručna konferencija ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE U BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA
naučno-stručna konferencija
-
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast
Tematske oblasti Inžinjerstvo i tehnologija
Jezici Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian-Latin

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 03.12.2012.
Rok za prijavu učešća 03.12.2012.
Početak konferencije 03.12.2012.
Završetak konferencije 04.12.2012.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon 051/214-010
Adresa e-pošte absrs@teol.net
Kontakt sajt http://absrs.org
Prezentacija konferencije bslz.ekonferencije.com


Add to Calendar 03/12/2012 04/12/2012 I naučno-stručna konferencija ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE U BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA confOrganiser.com 01/01/2015