BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Kratki naziv: IV BSLZ

Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

                                                             

 Poziv na IV konferenciju JLS                 Program konferencije                    Prijedlog smještaja Banja Luka

SVE POTREBNE DOKUMENTE ZA KREIRANjE PREZENTACIJE MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA IKONICU ŽELjENOG FAJLA ISPOD ILI U SEKCIJI  "DOKUMENTI"

                                                                         

 Template prez. lat                   Template prez. ćir.                   Template poster lat.                    Template poster ćir.

 

Počasni odbor

 • Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine
 • Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije
 • Neđo Trninić, ministar saobrćaja i veza
 • Dragoslav Lukač, ministar unutrašnjih poslova
 • Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite
 • Dean Malešević, ministar prosvjete i kulture
 • Zoran Tegeltija, ministar finasija 

 Programski dobor

 • Prof. dr Krsto Lipovac, Saobraćani fakultet, Beograd, Predsjednik
 • Prof. dr Milan Vujanić, Saobraćajni fakultet, Bograd
 • Prof. dr Perica Gojković, Saobraćajni fakultet, Doboj
 • Prof. dr Snježana Petković, Mašinski fakultet, Banja Luka
 • Prof. dr Valentina Golubović-Bugarski, Mašinski fakultet, Banja Luka
 • Prof. dr Dragoljub Šotra, Agencija "Ekspert", Beograd 

 Organizacioni odbor

 • Milija Radović, ABS Republike Srpske
 • Nataša Kostić, Ministarstvo saobraćaja i veza
 • Sandra Kovačević, Ministarstvo saobraćaja i veza
 • Goran Amidžić, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Goran Šmitran, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Mira Bera, Ministarstvo prosvjete i kulture
 • Alen Šeranić, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
 • Danislav Drašković, Republička uprava za inspekcijske poslove
 • Saša Jasnić, JP "Putevi Republike Srpske"
 • Ranko Babić, Auto Moto Savez Republike Srpske
 • Aco Pantić, Savez opština i gradova
 • Goran Durmić, Udruženje osiguravajućih društava Republike Srpske 

 

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Tehničke nauke
    Saobraćaj
Tematske oblasti Upravljanje bezbjednošću saobraćaja
Bezbjedniji putevi
Bezbjednija vozila
Bezbjedniji učesnici u saobraćaju
Njega poslije saobraćajne nezgode
Jezici English, Serbian, Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 31.10.2015.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 31.10.2015.
Rok za prijavu učešća 25.10.2015.
Početak konferencije 29.10.2015.
Završetak konferencije 30.10.2015.

Kontakti

Kontakt osoba ...
Kontakt telefon 00 387 51220 330
Adresa e-pošte m.tesic@absrs.org
Kontakt sajt www.absrs.org
Prezentacija konferencije bslz.ekonferencije.com


Add to Calendar 29/10/2015 30/10/2015 IV BSLZ confOrganiser.com 01/01/2015