The Fifth International Conference on Informatics and Applications

The Fifth International Conference on Informatics and Applications

Kratki naziv ICIA2016
Lokacija Kagawa University
Takamatsu-shi
Japan
The Fifth International Conference on Informatics and Applications

The Fifth International Conference on Informatics and Applications (ICIA2016)Takamatsu Sunport Hall Building, Takamatsu, JapanNovember 14-16, 2016. The event will be held over three days, with presentations delivered by researchers from the international community, including presentations from keynote speakers and state-of-the-art lectures.

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Informacione i komunikacione tehnologije
Jezici English,
Podrazumjevani jezik English

Važni datumi

Vremenska zona -
Rok za dostavljanje apstrakta 07.10.2016.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 20.10.2016.
Rok za prijavu učešća 07.10.2016.
Početak konferencije 14.11.2016.
Završetak konferencije 16.11.2016.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon NONE
Adresa e-pošte icia16@sdiwc.net
Kontakt sajt http://sdiwc.net/conferences/fifth-international-conference-informatics-applications/


Add to Calendar 14/11/2016 16/11/2016 ICIA2016 confOrganiser.com 01/01/2015