Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

051/338-332
051/338-846
mpos@mpos.vladars.net
http://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/ministarstva/mpos/Pages/Default.aspx
Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike SrpskeIstorijat Vlade Republike Srpske sadrži sve sazive Vlade od nastanka Republike Srpske do danas. Podaci su publikovani u obliku u kojem ih je usvojila Narodna Skupština Republike Srpske i kako su objavljeni u Službenom Glasniku Republike Srpske. U istorijatu će naknadno biti publikovane i sve promjene ministara ili rekonstrukcije pojedinačnih saziva Vlade. Vlada Republike Srpske izabrana 22. aprila 1992. godine Vlada Republike Srpske izabrana 20. januara 1993. godine Vlada Republike Srpske izabrana 18. avgusta 1994. godine Vlada Republike Srpske izabrana 17. decembra 1995. godine Vlade Republike Srpske izabrana 18. maja 1996. godine Vlada Republike Srpske izabrana 27. novembra 1996. godine Vlada Republike Srpske izabrana 18. januara 1998. godine Vlada Republike Srpske izabrana 12. januara 2001. godine Vlada Republike Srpske izabrana 17. januara 2003. godine Vlada Republike Srpske izabrana 15. februara 2005. godine Vlada Republike Srpske izabrana 28. februara 2006. godine Vlada Republike Srpske izabrana 30. novembra 2006. godine Vlada Republike Srpske izabrana 29. decembra 2010. godine Vlada Republike Srpske izabrana 12. marta 2013. godine Građani Poslovanje Vlada RS Republika Srpska

Konferencije

Mapa

Geo koordinate: 44.7699 - 17.18946


Pretraži ogranizatore