KOMPARACIJA DOSIMETRIJSKE ŠUPLjINE IZMEĐU LISTOVA ZA DVA TRUEBEAM LINEARNA AKCELERATORA

1. Dražan Jaroš, Centar za radioterapiju, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Goran Kolarević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Cilj ove studije je da se uporede dozimetrijske šupljine između lifova (DLG) za dva TrueBeam linearna akcelertora. Eklips sistem za planiranje (TPS) (Varian Medicinski Sistemi, Palo Alto, Kalifornija) mora da modeluje kompleksno kretanje multilisnog kolimatora (MLC) da bi se dostavila planirana doza u skladu sa preporukama za dozna ograničenja. Potrebno je dobro modelovati karakteristike MLC-a u TPS-u, kao što je DLG da bi se dostavila tačna doza pacijentu. Vrijednosti DLG-a su mjerene na dva linearna akceleratora TrueBeam (Varian Medicinski Sistemi, Palo Alto, Kalifornija), koji je opremljen sa Milenijum 120 MLC-om. Jonizaciona komora farmer tipa je korišćena za mjerenja. Rezultatu su predstavljeni u tabeli 1.
Tabela 1. DLG za dva TrueBeam linearna akceleratora
DLG [cm]
Enerija snopa 6MV 10MV 16MV 6FFF 10FFF
TrueBeam 1 1.45 1.61 1.62 1.33 1.57
TrueBeam 2 1.5 1.64 1.61 1.366 1.56
DLG se koristi da bi se smanjila nesigurnost u računanju zbog pojednostavljenog modela MLC-a sa pravim uglovima na krajevima listova. Ova studija pokazuje da će između dvije mašine korišćene u studiji ova razlika biti manja od 3%.

Ključne reči: Dozimetrijska šupljina između lifova; TrueBeam

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 03.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/ekonferencije/htdocs/application/helpers/custom_helper.php:67)

Filename: core/Common.php

Line Number: 443

Database Error

A Database Error Occurred

Error Number: 2006

MySQL server has gone away

SELECT u.email as cp_email, plang.* , c.id AS conf, cndn.val AS conf_name, p.* , tf_lng.title AS thematicField_name FROM eradovi__paper p LEFT JOIN eradovi__paper_lang plang ON plang.paper_id = p.id AND plang.lang = p.def_lang JOIN eradovi__conferencenumber cn ON cn.id = p.conferenceNumber_id JOIN eradovi__conference c ON c.id = cn.conference_id JOIN eradovi__conferencenumber_data cndn ON cndn.confnum_id = cn.id AND cndn.fld = 'name' LEFT JOIN eradovi__thematic_fields tf ON tf.id = p.thematicField_id LEFT JOIN eradovi__thematic_fields_lang tf_lng ON tf_lng.thematic_field = tf.id AND tf_lng.lang = tf.def_lang LEFT JOIN eradovi__user u ON u.id = p.contact_user WHERE p.id = 5892 AND c.deleted_at IS NULL AND cn.deleted_at IS NULL and p.deleted_at IS NULL

Filename: /var/www/ekonferencije/htdocs/models/model_paper.php

Line Number: 572