Radovi


IDNazivKonferencija
5751IDENTIFIKACIJA OSNOVNIH KANABINOIDA TEHNIKOM GASNE HROMATOGRAFIJE SA MASENIM DETEKTOROM – VALIDACIJA METODE
Mirjana Dragoljic, Branka Rodić-Grabovac, Ljubica Vasiljević, Vesna Matić, Ljiljana Simurdić
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5750Nanostrukture kao medijumi za ciljanu dostavu lekova
Dušan Ilić, Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5749FLUOR LAKOVI KAO REŠENJE PORAŽAVAJUĆEG STANJA ZDRAVLJA MLEČNIH ZUBA U OPŠTINI ŠIPOVO
Jovan Vojinović, Gordana Kuprešak, Tatjana Šljokavica
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5748PRIMENA KOMPOZITNIH MATERIJALA ZA FIKSNU NADOKNADU IZGUBLJENOG ZUBA KOD TINEJDŽERA
Jovan Vojinović, Tatjana Šljokavica, Gordana Kuprešak
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5747Atomic Force Microscopy as a tool for testing biomedical samples and elimination probe artifacts
Ljubiša Petrov, Lidija Matija
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5746THE HARDEST SUBSTANCE IN HUMAN BODY AND ITS WEAR OFF TOOTH ENAMEL
Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Ognjenka Janković, Vladan Mirjanić, Valentina Veselinović
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5745PRODUCTION OF WOOD ENERGY BY CHIPPING
Dane Marčeta, Vladimir Petković, Gordana Lakić Globočki
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5744Post litijumske baterije – kada
Stane Pejovnik, Genorio Boštjan
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5743ISPITIVANjE ANTIOKSIDATIVNOG POTENCIJALA ODABRANIH DERIVATA MONOTIOKARBOHIDRAZONA
Gorana Mrđan, Sanja Vlaisavljević, Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov, Borko Matijević
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5742New processing RE-based magnetic materials
Spomenka Kobe
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
 1. Prva
 2. <<
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. 19
 13. 20
 14. 21
 15. 22
 16. 23
 17. 24
 18. 25
 19. 26
 20. 27
 21. 28
 22. >>
 23. Zadnja