Radovi

Ukupno: 3748    APA format ispisa radova IEE format ispisa radova Tabelarni ispis radova

1. Z. Ćurguz, D. Mirjanić, N. Đurić, Z. Zunić, Z. Stojanovska, P. Kolarž (2020). INDOOR RADON CONCENTRATION CORRELATED WITH THE GEOLOGICAL PAREEMETERS OF THE TREBINJE CITY, REPUBLIC OF SRPSKA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5900 )
2. G. Kolarević, D. Jaroš, D. Mirjanić (2020). OSIROMAŠENI URANIJUM KAO ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA U RADIOTERAPIJI. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5899 )
3. B. Škorić, N. Davidović, S. Obradović, B. Đorđević, V. Timčenko (2020). Poređenje performansi nizova uparenih magnetnih diskova RAID 0, RAID 5 i RAID 50. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5898 )
4. I. Havreljuk, A. Šinik, T. Botić, p. dugić (2020). RAZVOJ I PRIMJENA KOMPOZITNIH HIDROIZOLACIONIH MATERIJALA . Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5897 )
5. Đ. Popović, D. Kojić, N. Vukic (2020). PRIMENA FUNKCIONALNIH MATERIJALA U ŠTAMPI INTELIGENTNOG TEKSTILA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5896 )
6. D. Đeorđić, D. Mirjanić (2020). HYDROGEN IN METALS. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5895 )
7. S. Pelemiš, S. Vuković, J. Vulinović, V. Mirjanić (2020). NANOMATERIJALI U CILjANOJ DOSTAVI LIJEKOVA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5894 )
8. S. Popić, I. Ristić, V. Mićić, J. Tanasić, V. Cvjetinović, S. Pelemiš (2020). UTICAJ METIL METAKRILATA NA SVOJSTVA SINTETISANIH AKRILATNIH EMULZIJA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5893 )
9. D. Jaroš, G. Kolarević, D. Mirjanić (2020). KOMPARACIJA DOSIMETRIJSKE ŠUPLjINE IZMEĐU LISTOVA ZA DVA TRUEBEAM LINEARNA AKCELERATORA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5892 )
10. D. Mirjanić, D. Divnić, T. Pavlović, I. Radonjić (2020). PRIMJENA SOLARNIH SIMULATORA U FN TEHNOLOGIJAMA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. septembar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5891 )
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. >>
 17. Zadnja
Pretraži radove