Radovi

Radovi za konferenciju: VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Ukupno: 80    APA format ispisa radova IEE format ispisa radova Tabelarni ispis radova

1. K. Lipovac, F. Filipovic, S. Gajić (2017). PROCES PRIPREME I DONOŠENjA STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA– STUDIJA SLUČAJA ZA GRAD BEOGRAD. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5217 )
2. L. Topić Arambašić, A. Grubišić (2017). Uloga psihologa i socijalnog radnikau rehabilitaciji pacijenata sa posljedicama sobraćajnih nezgoda. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5216 )
3. V. Vukšić, T. Ivanišević (2017). BICIKLISTIČKI SAOBRAĆAJ NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR – STANjE I PERSPEKTIVE. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5215 )
4. G. Bejatović (2017). UTICAJ PROVOĐENJA „ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRPSKE“ NA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA SA ASPEKTA VALORIZACIJE I PROJEKTOVANJA VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE GACKO. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5214 )
5. N. Tomić-Petrović, B. Antić (2017). Zaštita privatnosti i značaj video nadzora za bezbednost saobraćaja u Republici Srbiji. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5209 )
6. A. Milišić (2017). BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U NASTAVOM PROGRAMU OSNOVNIH ŠKOLA. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5205 )
7. M. Nešić, F. Filipovic, Đ. Petrović, Z. Kocić (2017). Analiza stavova dece, roditelja i učitelja na području Gradske opštine Savski Venac. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5203 )
8. S. Petković, B. Đukić, Ž. Đurić (2017). POŽARNA BEZBJEDNOST AUTOBUSA - MOGUĆNOST EVAKUACIJE PUTNIKA. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5201 )
9. Đ. Petrović, G. Calić (2017). Povezanost stepena depresivnosti i stavova prema bezbednosti saobraćaja. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5200 )
10. M. Matović , D. Vrećo, B. Salamadija, S. Mićić, B. Matović (2017). Analiza bezbjednosti saobraćaja na području opštine Foča. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5196 )
  1. <<
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. >>
Pretraži radove