Radovi

Radovi za konferenciju: VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Ukupno: 80    APA format ispisa radova IEE format ispisa radova Tabelarni ispis radova

1. D. Obradović, N. Vujić (2017). JAČANjE KAPACITETA PRAVOSUDNIH ORGANA U REPUBLICI SRBIJI U POGLEDU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5099 )
2. M. Jankovic, D. Jankovic, S. Aleksić (2017). POBOLJŠANJE BEZBJEDNOSTI I MOBILNISTI PJEŠAKA NA PJEŠAČKIM PRELAZIMA. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5098 )
3. S. Aleksić, D. Jankovic, M. Jankovic (2017). VREDNOVANJE PROGRAMA UPRAVLJANJA BRZINAMA. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5097 )
4. D. Jankovic, M. Jankovic, S. Aleksić (2017). UPRAVLJANJE BRZINAMA: prinuda i nove tehnologije. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5096 )
5. S. Marjanović, D. Radivojev (2017). Izmenjiva saobraćajna signalizacija kao faktor bezbednosti saobraćaja. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5093 )
6. D. Radivojev, S. Marjanović (2017). Rezultati projekta . VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5092 )
7. O. Sančanin, D. Drašković, D. Prislan (2017). UTICAJ BOČNIH SMETNJI NA BEZBJEDNOST PUTA. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5091 )
8. J. Davidović (2017). Kofeinski napici kao mera za otklanjanje umora kod vozača. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5071 )
9. D. Jovašević, M. Simović, M. M. Simovic (2017). Sistem sankcija za saobraćajne prekršaje u Republici Srbiji. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5070 )
10. M. Simović (2017). Primjena krivičnih sankcija za saobraćajna krivična djela u Republici Srbiji. VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“ , 26.-27. oktobar. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5069 )
  1. <<
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
Pretraži radove