Radovi za konferenciju: Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Radovi

Ukupno: 92 IEE format ispisa radova APA format ispisa radova Tabelarni ispis radova

[1] Vladan Mirjanić, Milesa Srećković, Đorđe Mirjanić, Aleksandar Bugarinović "Chosen applications and approaches to modelling laser use in dentistry " - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5889)
[2] Edita Bjelic, Mersiha Suljkanovic, Jasmin Suljagic "EFFECTS OF SURFACTANT STRUCTURE ON CONDUCTIVITY OF Pb(II) COMPLEX WITH 18-CROWN-6 ETHER " - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-02
( https://ekonferencije.com/paper/view/5888)
[3] Ljubiša Petrov, Aleksandra Dragičević, Lidija Matija "Primena nanotehnoloških dostignuća u ciljanoj isporuci farmakoloških terapija za lečenje kardioloških oboljenja" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-02
( https://ekonferencije.com/paper/view/5887)
[4] Hana Stefanovic, Nikola Davidović, Verica Vasiljević, Slobodan Obradovic "PRIMENA DETEKTOVANjA POLARIZACIJE FOTONA U PROTOKOLIMA KVANTNE KRIPTOGRAFIJE SIMULIRANA U CRYPTOOL SOFTVERSKOM ALATU" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-02
( https://ekonferencije.com/paper/view/5886)
[5] Veljko Đukić, Biljana Đukić "ODRŽIVI RAZVOJ I INTEGRALNO UPRAVLjANjE VODAMA REPUBLIKE SRPSKE" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-02
( https://ekonferencije.com/paper/view/5884)
[6] Nina Babic, dragana zabic, zorica jerkic, stefan cetic, dragana gajic, Dijana Jelić "Empowering students in science: Phytosynthesis, characterization and biomedical application of metallic (Ag, Si, Cu) and oxide (ZnO, TiO2, CuO, Fe2O3) nanoparticles: microbiology, biokinetics and toxicology aspect" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-02
( https://ekonferencije.com/paper/view/5883)
[7] Aleksandra Šmitran, dragana gajic, ljiljana bozic, Dijana Jelić "Excellent antimicrobial activity of novel nanocomposites (pyrophyllite clay based) modified with silver" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-01
( https://ekonferencije.com/paper/view/5882)
[8] Zoran Ivić "Dispersive effects in self-induced transparency soliton propagation" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-01
( https://ekonferencije.com/paper/view/5881)
[9] Tamara Tadić, Zvjezdana Sandić, Ljiljana Suručić, Bojana Marković, Aleksandra Nastasović "JEDNOSTEPENI POSTUPAK SINTEZE I KARAKTERIZACIJA NOVOG MAGNETIČNOG POLIAKRILNOG NANOKOMPOZITA SA ANILINOM" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-01
( https://ekonferencije.com/paper/view/5880)
[10] Pylyp Hovorov, Anastasiia Kindinova, Irina Ivankova "LED TECHNOLOGY FOR DRINKING WATER PURIFICATION" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-07-31
( https://ekonferencije.com/paper/view/5879)
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. >>
Pretraži radove