Prijava rada za konferenciju

V Međunarodni Simpozijum "Agrosym 2014"

Radove je moguće prijaviti do 2014-07-30 23:00:00

Organizatori

Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu

Telefon
+387 57 340401

Faks

Adresa e-pošte
pof@teol.net

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Telefon
+387 51 330901

Faks
+387 51 312580

Adresa e-pošte
jelisaveta_seka@hotmail.com

 

Kontakt osoba

-

Telefon
-

Adresa e-pošte
agrosym2014@yahoo.com