https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Prijava rada za konferenciju

The Fifth International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC2015)

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

 

Kontakt osoba

Walker Natalie

Telefon

Adresa e-pošte
icdipc15@sdiwc.net

https://www.high-endrolex.com/10