https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Prijava rada za konferenciju

AETW 2015: Call For Papers

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

 

https://www.high-endrolex.com/10