https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Prijava rada za konferenciju

REDETE 2011

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

Organizator

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Telefon
+387 51 430050

Faks
+387 51 430053

Adresa e-pošte
zora.andric@ef.unibl.org

 

https://www.high-endrolex.com/10