Prijava rada za konferenciju

CEO 2015 konferencija, Banja Luka

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

Organizator

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Telefon
+387 33 275 900

Faks
+387 33 275 994

Adresa e-pošte
info@ceokonferencija.com

 

Kontakt osoba

Doc. dr Saša Petković

Telefon
+387 51 430 010

Adresa e-pošte
info@ceokonferencija.ba