Prijava rada za konferenciju

International Conference - The Logics Of Image: Visualization, Iconicity, Imagination And Human Creativity - ISSC 2016

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

 

Kontakt osoba

easyconferences

Telefon
22591900

Adresa e-pošte
info@easyconferences.eu