Prijava rada za konferenciju

17th annual meeting of the Association for Educational Assessment - Europe (AEA 2016)

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

 

Kontakt osoba

EasyConferences

Telefon
22591900

Adresa e-pošte
info@easyconferences.eu