Prijava rada za konferenciju

23rd EUROCALL Conference

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

 

Kontakt osoba

EasyConferences

Telefon
22591900

Adresa e-pošte
info@easyconferences.eu