Prijava rada za konferenciju

Dani kriznog upravljanja / Crisis Management Days

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

Organizator

Veleučilište Velika Gorica

Telefon
01/7897-651

Faks
01/7897-645

Adresa e-pošte
optometry@vvg.hr

 

Kontakt osoba

Martina Mihalinčić

Telefon
+385 99 8082 455

Adresa e-pošte
dku@dku.hr