Prijava rada za konferenciju

The 16th European Workshop on Imagery and Cognition

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

Organizator

University of Padova

Telefon
049 827 5111

Faks
049 827 3973

Adresa e-pošte

 

Kontakt osoba

Easy Conferences

Telefon
+357 22591900

Adresa e-pošte
info@easyconferences.eu