Prijava rada za konferenciju

The 2018 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

 

Kontakt osoba

Easy Conferences

Telefon
+357 22591900

Adresa e-pošte
info@easyconferences.eu