Prijava rada za konferenciju

Sound & Music Computing Conferences

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

Organizator

Cyprus University of Technology

Telefon
+357 25 00 2500

Faks
+357 25 00 2750

Adresa e-pošte

 

Kontakt osoba

Easy Conferences

Telefon
+357 22591900

Adresa e-pošte
info@easyconferences.eu