Prijava rada za konferenciju

The 15th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

 

Kontakt osoba

Easy Conferences

Telefon
+35722591900

Adresa e-pošte
info@easyconferences.eu