Prijava rada za konferenciju

World Congress on Cardiology and Critical Care

Radove nije moguće prijaviti jer nisu definisan Rok za dostavljanje radova

 

Kontakt osoba

Alexia

Telefon
6531592112

Adresa e-pošte
cardiology@larixconferences.com