RANE INTERVENCIJE- IZAZOV PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1. Goran Račetović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast:

Uvodni rad: Da

Datum: 06.02.2011.

Br. otvaranja: 1238

Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske

Datoteka uz rad  (165.27 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove