UTVRĐIVANJE POSTOJANJA KORELACIJE PUŠENJA I INDEKSA TJELESNE TEŽINE U TRUDNOĆI NA POROĐAJNU TEŽINU PLODA

1. Suzana Savić

Tematska oblast: Slobodne teme

Uvodni rad: Da

Datum: 20.02.2011.

Br. otvaranja: 1009

Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove