ISTRAŽIVANjE PONAŠANjA VOZAČA PRI NAILASKU NA ZNAK II -2 („OBAVEZNO ZAUSTAVLjANjE“)

1. Milenko DŽever, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Saobraćajna signalizacija čini bitan faktor u okviru sistema bezbjednosti saobraćaja, pri čemu značajnu ulogu ima adekvatno projektovanje i postavljanje saobraćajne signalizacije. Adekvatno postavljena saobraćajna signalizacija u okviru jedne sredine, znatno utiče na pouzdanost sistema saobraćajne signalizacije, čime se kod učesnika u saobraćaju postiže povjerenje u sistem. Nesporna je činjenica, da je povjerenje u postavljenu saobraćajnu signalizaciju na našim područjima opalo, što za rezultat ima visok nivo nepoštovanja postavljene saobraćajen signalizacije, koji je u poslednjem periodu dostigao dosta visok nivo nepoštovanja. U okviru ovog rada izvršeno je istraživanje i analiza poštovanja vertikalnog saobraćajnog znaka II-2 (obavezno zaustavljanje) te analiza rezultata i identifikacija potencijalnih uzroka za nastanak ove pojave.
Ključne riječi: Bezbjednost saobraćaja, saobraćajna signalizacija, vertikalna signalizacija obavezno zaustavljanje.

Tematska oblast:

Datum: 29.09.2014.

III naučno-stručna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"

Nema fajla za ovaj radPreuzmi rad Preuzmi rad 


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove