Razvoj distribuiranog upravljačkog sistema za upravljanje robotima zasnovan na Real-Time Linux platformi

1. Vojkan Cvijanovic, Lola Institut d.o.o. Beograd, Serbia
2. Vladimir Kaplarevic, Serbia
3. Marija Milićević, Serbia

Razvoj novog upravljačkog sistema za upravljanje robotima Lola instituta zasnovan je na Real-Time Linux platformi na kojoj je postavljen OROCOS softverski sistem otvorene arhitekture, dizajniran specijalno za kreiranje aplikacija tog tipa. Sistem se sastoji iz komponenata različite strukture i funkcije u sistemu koje su međusobno povezane u celinu. One su dizajnirane tako da mogu biti distribuirane na različite hardverske platforme sa istim operativnim sistemom, tako da međusobno komuniciraju posredstvom CORBA protokola. Sistem je zamišljen kao modularno rešenje koje pruža mogućnost lakog uključivanja i isključivanja komponenata različite funkcije u zavisnosti od potreba aplikacije, kao i onih potrebnih za komunikaciju sa različitim tipovima hardvera, a da se pri tome ne menja struktura samog sistema.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: Mehatronika

Uvodni rad: Da

Datum: 28.12.2010.

Br. otvaranja: 983

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering

Datoteka uz rad  (112.64 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove