FARMAKOEPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE PRIMJENE ANTIBIOTIKA U VANBOLNIČKOJ SREDINI NA PROSTORU OPĆINE TRAVNIK

1. Irma Lendo Mehic, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
2. Sead Karakaš, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

UVOD: Antibiotici su, bez sumnje, potpuno izmijenili tok i ishod mnogih zaraznih bolesti i infekcija u najširem smislu riječi: oni su najmoćniji i najčešće upotrebljavani lijekovi današnjice. Neracionalna primjena antibiotika predstavlja fenomen koji prati, praktički, sve zemlje svijeta, pa tako i našu zemlju.
CILJ RADA: Ispitati stanje potrošnje antibiotika te njihovu neracionalnu primjenu, kao i navika u vezi s primjenom antibiotika kod različitih dobnih skupina u vanbolničkoj sredini na prostoru općine Travnik.
MATERIJAL I METODE: Tokom 2017.-2018.godine na području općine Travnik u vanbolničkoj sredini provedeno je istraživanje o primjeni antibiotika, prvenstveno je korištena metoda anketiranja. Obuhvaćene su ukupno 204 osobe životne dobi od 15 do 65 godina i više. Osobe su birane metodom slučajnog uzorka.
REZULTATI: Tokom istraživanja u vanbolničkoj sredini,41 žena ili 44%,(od ukupno 94 ili 100% anketiranih žena) i to najviše iz dobne skupine od 15 – 24 godine, može jako lahko doći do antibiotika, te 64 muškarca ili 58%, (od ukupno 110 ili 100% anketiranih muškaraca) i to iz iste dobne skupine od 15 – 24 godine, također može lahko nabaviti antibiotik. Najčešće primjenjivani antibiotici kod ispitanika tokom 2018. godine u vanbolničkoj sredini su ampicilin kod 60 žena ili 64%, i penicilin kod 23 žene ili 24%, dok je 51 muškarac ili 46% primjenjivalo ampicilin, a 50 ili 45% je uzimalo penicilin.
ZAKLJUČAK: Kroz istraživanje u vanbolničkoj sredini zaključili smo da većina ispitanika, bez obzira na dobnu skupinu, može jako lahko nabaviti antibiotik, bilo kupovinom u apotekama, bez recepta, ili posuđivanjem od rodbine ili prijatelja, a razlog tome je loš sistem nadzora, odnosno monitoringa nad suzbijanjem nekontrolisane ili neracionalne primjene antibiotika.

Ključne reči :

Tematska oblast:

Datum: 16.02.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove