STAVOVI MENADŽMENTA I VLASNIKA PREDUZEĆA O PRIMJENI SISTEMA UPRAVLJANJA U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA MLINSKO-PEKARSKE INDUSTRIJE

1. Igor Grujić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Grujić Radoslav, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Branko Latinović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Maja Mikić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U ishrani stanovništva u Republici Srpskoj veoma važnu ulogu imaju pekarski proizvodi. Pekarski proizvodi ne spadaju u rizičnu grupu namirnica, ali bez obzira na to tokom njihove izrade može doći do grešaka u radu i neželjene kontaminacije proizvoda. Da bi smanjili rizik od kontaminacije proizvoda, proizvođači primjenjuju različite propise. Značajnu pomoć u tome i mogu dati sistemi upravljanja (MS), prije svega sistem upravljanja bezbjednošću hrane (FSMS) i sistem upravljanja kvalitetom hrane (QMS). Informaciono komunikacione tehnologije mogu dati značajnu podršku za lakšu i efikasniju primjenu standarda u integrisanim sistemima. Cilj ovog rada je bio da se utvrde stavovi vlasnika i menadžmenta preduzeća u mlinsko-pekarskoj industriji o prednostima i smetnjama tokom primjene sistema upravljanja (MS), kroz implementaciju međunarodnih standarda, i analiziranju mogućnosti za integraciju zahtjeva više standarda u jedinstven integrisani sistem. Stavovi predstavnika preduzeća prikupljeni su kroz anketu, koja je provedena u 18 preduzeća u gradu Prijedor. Za potrebe istraživanja dizajniran je poseban upitnik. Distribucija upitnika i prikupljanje odgovora provedena je tokom posjete istraživačkog tima preduzećima. Obrada podataka dobijenih u anketi obavljena primjenom programa Excel 2016. Prema rezultatima ankete, najveći broj preduzeća posjeduje certifikate za sljedeće standarde: HACCP, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 22000. Navedene standarde većina preduzeća primjenje odvojeno, dok integrisano primjenjuju HACCP sa ISO 9001 i HACCP sa ISO 22000. Jedna trećina anketiranih preduzeća je izjavila da će u naredne 3 godine certifikovati/recertifikovati HACCP. Tokom implementacije sistema upravljanja, preduzeća će zaposliti stručnjake iz oblasti standardizacije ili angažovati konsultantsku agenciju ili će za podršku funkcionisanja sistema koristiti informacioni sistem.
Rezultati su pokazali da preduzeća mlinsko-pekarske industrije u gradu Prijedoru djelimično primjenjuju sisteme upravljanja (MS), prije svega sistem upravljanja bezbjednosti hrane i sistem upravljanja kvalitetom. Anketirana preduzeća malo koriste pogodnosti integracije više MS u jedinstven sistem, ali neka planiraju da to urade u narednih 5 godina.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristup u sanitarnom inženjerstvu

Datum: 16.02.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove