ISKUSTVA PRIMJENE ART TERAPIJE U RADU SA KLIJENTIMA U OBRAZOVNIM I ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA

1. Tanja Čolić, JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Tatjana Stojanović, Klinika za psihijatriju, Vojnomedicinska akademija, Serbia

Tematska oblast: Savremeni pristupi u radnoj terapiji

Datum: 22.02.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove