PRISUTNI OBLICI EKSTREMNOG ZAGAĐENjA ŽIVOTNE SREDINE I MOGUĆNOST SPROVOĐENjA MJERA ZAŠTITE

1. Dušan Vranješ, JU Visoka medicinska škola Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Klimatske promjene i elementarne nepogode u urbanim zonama mogu uzrokovati pojave ekstremnih oblika zagađenja životne sredine. Ove pojave imaju za posljedicu ugrožavanje zdravlja stanovništva i narušavanje ekološke ravnoteže. Cilj ovog rada je da se izvrši analize mogućih oblika i uzroka ekstremnog zagađenja životne sredine u urbanim zonama i utvrde mogućnosti sprovođenja mjera zaštite životne sredine koje je neophodno sprovoditi kako u sklopu preventivnih mjera tako i u okviru mjera zaštite i otklanjanja posledica na ugroženom području.Analize mogućih oblika ekstremnog zagađenja životne sredine u urbanim zonama izvršena je na bazi praćenja stanja i prikupljanja i obrade podataka kao i podataka iz procjene ugroženosti og elementarnih nepogoda na području grada Prijedora. Pojeve ekstremno visokih koncentracija pojedinih polutanata u urbanim područjima moguće je usljed elementarnih nepogoda (poplave, požari, zemljotresi i dr.) kao i tehničko – tehnoloških akcidenata na industrijkim i energetskim kapacitetima kao i usled oštećenja objekata komunalne infrestukture. Takođe, do pojave ekstremno visokog nivoa zagađenja mogu dovesti i industrijsko i urbano zagađenje pogotovo kada je prisutan kumulativni efekat uz određene nepovoljne meteorološke uslove a prijee sega pojave temperaturne inverzije. Pojave ekstremno visokih koncentarcija zagađujućih materija prije svega uzrokuju ugrožavanje zdravlja stanovništva a zatim dovodi do ugrožavanja ekosistema te uzrokuje velike materijalne štete. Da bi se planirale i sprovodile adekvatne i efikasne mjere zaštite životne sredine neophodno je na bazi identifikacije rizika izvršiti analizu mogućih scenarija ugrožavanja životne sredine i analizu kapaciteta te utvrditi i planirati neophodne mjere zaštite životne sredine.Efikasno sprovođenje mjera zaštite životne sredine zahtijeva kontinuirani monitroring, sprovođenje preventivnih mjera kao i osposobljavanje i opremanje nadležnih institucija specijalizovanih za preduzimanje adekvatnih mjera zaštite.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristup u sanitarnom inženjerstvu

Datum: 03.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove