UTICAJ EKSPERIMENTALNOG PROGRAMA VJEŽBANJA NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

1. Ilija Stijepić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Vlado Balaban, Univerzitet Palackog, Pedagoški fakultet, Žižkovo náměstí 5, Olomouc, Republika Češka, Czech Republic

Starenje je normalna fiziološka pojava koja je individualna, ali koja neminovno, ranije ili kasnije, zahvata cijeli organizam. Najuočljivije promjene koje se dešavaju je gubitak mišićne mase i mišićne jakosti, ali i do značajnog smanjenja izdržljivosti i gustine kostiju. Zato se može reći da starenje predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih izazova u 21. vijeku. Dokazano je da programirano fizičko vježbanje djeluje na dugotrajnije održavanje funkcionalnosti organizma, samostalnosti i nezavisnosti, prevenciju padova te na cjelokupno poboljšanje zdravlja i bolji kvalitet života. Stoga je osnovni cilj rada da se utvrdi efekat programiranog vježbanja u trajanju od 12 nedjelja na motoričke sposobnosti osoba starijih od 64 godine. U istraživanju je učestvovalo 132 ispitanika oba pola. Eksperimentalnu grupu činila su 62 ispitanika, dok ih je u kontrolnoj grupi bilo 70.
Za potrebe ovog istraživanja korištena je baterija testova Senior fitnes test (SFT) i standardni testovi za procjenu statičke ravnoteže: Izdržaj na jednoj nozi (RIJN), izdržaj na jednoj nozi sa zatvorenim očima(RIJNZ) i tandem test ravnoteže (RTTR). Statistička obrada podataka urađena je statističkim paketom SPSS i Statistika.
Rezultati istraživanja su pokazali da postoji statistički značajna razlika (p<0,05) između ispitanika eksperimentlane i kontrolne grupe u motoričkim sposobnostima na završnom mjerenju. Jednofaktorskom analizom kovarijanse (ocjena motoričkih sposobnosti, utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika( p<0,05) između eksperimentlane i kontrolne grupe u rezultatima kod sljedećih varijabli: FUSTS, FPLTS, FFRP, FPNS, RIJN i RTTR. Vrijednost multivarijacionih pokazatelja Vilks Lambda=0.656 i Pillai’s Trace=0.349 ukazuju statistički značajna razlika između ispitanika eksperimentlane i kontrolne grupe u motoričkim sposobnostima na završnom mjerenju.
Ovo istraživanje ukazuje na mogućnost da uz adekvatan trening starije osobe mogu da unaprijede svoje motoričke sposobnosti. Dalja istraživanja treba da se fokusiraju na analizu i izbor najboljih modela trerninga za starije osobe.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristupi u fizioterapiji

Datum: 11.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove