STAVOVI ZDRAVSTVENIH RADNIKA O AKADEMSKOM OBRAZOVANJU MEDICINSKIH SESTARA

1. Ljubiša Kucurski, JU Visoka medicinska škola Prijedor::Nikole Pašića 4a, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jelena Pavlović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ljiljana Savić, Visoka medicinska šlola Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Marko Savić, JZU Dom zdravlja Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod. Poslednjih dvadesetak godina sestrinstvo postiže kvalitetan skok u edukaciji i praksi, a posebno u istraživanjima, razvoju standarda, menadžmenta kvaliteta i stvaranju akademskog statusa. Edukacija u sestrinstvu dobija adekvatan značaj pa se brzo razvijaju faktori sestrinstva sa akademskim odeljenjima i novim programima edukacije, koji omogućuju implementaciju postdiplomske nastave, magistarske i doktorske studije. Cilj. Cilj rada je bio da se ispitaju stavovi zdravstvenih radnika o mogućnostima obrazovanja medicinskih sestara. Metodologija. Studija preseka je provedena u periodu od 10.07. do 31.08.2019. godine u JZU Dom zdravlja Zvornik, JZU Dom zdravlja Foča, JZU Opšta bolnica Zvornik, JZU Univerzitetska bolnica Foča, na 233 ispitanika. Ispitanici su bili lekari i medicinske sestre različitog stepena obrazovanja. U istraživanju je korišten originalni upitnik sačinjen od 40 pitanja. Kompjuterska obrada podataka sprovedena je pomoću SPSS 20 softverskog statističkog paketa. U obradi podataka primenjene su metode deskriptivne statistike. Značajnost razlika u frekvencijama određena je primjenom Hi kvadrat testa, a kao nivo statističke značajnosti uzeta je vrijednost p<0,05. Rezultati. Većina ispitinika (73,8%) je ženskog pola, starosne dobi između 21 i 30 godina. Najveći procenat ispitanika (91,4%) navodi da je upoznata sa mogućnostima sestrinskog obrazovanja, dok 69,5% navodi da je dovoljno temeljno srednjoškolsko obrazovanje i specijalizacija na području rada. Ispitanici imaju indiferentan stav o obrazovanju sestara na nivou doktorskih studija. Zaključak. Kako bi se podigao ugled i stanje sestrinske profesije, neophodno je definisati obim posla i postaviti jasne granice između kompetencija medicinskih sestara različitog stepena obrazovanja na nivou cele Bosne i Hercegovine. Deo strateškog plana za njen dalji razvoj sestrinske profesije treba biti i njena promocija u medijima i sredstvima javnog informisanja.

Ključne reči :

Tematska oblast:

Datum: 14.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove