LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA INFEKTIVNIH BOLESTI

1. Mira Obradović, Visoka medicinska šlola Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Boris Vuković, Serbia
3. Radoslav Grujić, Visoka medicinska šlola Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Infektivne bolesti su svuda u svijetu jako zastupljene u opštem morbiditetu (sa bitnom razlikom zastupljenosti pojedinih bolesti). Po globalnom mortalitetu su odmah iza kardio – vaskularnih i malignih bolesti. Naizgled obećavajući pad u prevalenci od 2000 – 2019 godine, zahvaljujući najviše dostupnim antibioticima i profilaksi, ometen je pandemijom SARS-CoV-2 virusa (COVID-19) i još jednom se pokazao izuzetan potencijal infektivnih bolesti i opravdala pozicija na samom vrhu piramide mortaliteta i morbiditeta, ali i stvorili veliki izazovi na polju laboratorijske dijagnostike; kako zadržati senzitivnost i specifičnost a značajno uštediti na vremenu. Zlatni standard, mikrobiološke tehnike kultivacije i bojenja su zahtjevne i u smislu vremena i truda, a laboratorijska dijagonstika je nerijetko kritična tačka za posledičnu efikasnu terapiju. Konvencionalna identifikacija fenotipizacijom i sekvencioniranjem gena je zahtjevna, tako da se danas plasiraju nove point – of – care NAATs tehnologije (Nucleic Acids Amplification Tests). Molekularne tehnike koje koriste ciljane plazmide i hromozome, specifičnije plazmidni fingerprinting i digestija plazmidnih restrikcionih endonukleaza (REA), analiza hromozoma upotrebom elektroforeze u pulsirajućem polju (PFGE), restrikcioni fragmenti dužine polimorfizama (RFLP) i multlokusno sekvencioniranje (MLST) su neke od unapređenih tehnika koje su potpuno promijenile shvatanja o mikrooganizmima. Matricom potpomognuta laserska desorpcija/jonizacija masenom spektrometrijom (matrix-assisted laser desorption/ionization – MALDI TOF MS) tehnika je omogućila lako, brzo, jeftino i efikasno testiranje velikog broja uzoraka upotebom standardizovanih procedura. Tehnika je dovoljno specifična da precizno identifikuje najveći broj Gram-pozitivnih i Gram – negativnih bakterija, dok je rutinska identifikacija izolata kvasnica pokazala izutetan potencijal za preciznu identifikaciju filamentoznih gljivica i dermatofita. Uz moguću standardizaciju, koja do sada nije urađena, serološke tehnike mogu biti od izuzetnog značaja, te će se u radi dati i kratak osvrt na potencijalna razmatanja uz detaljan pregled prethodno navedenih tehnika.

Ključne reči :

Tematska oblast:

Datum: 29.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove