Energetska stanja elektrona u ultratankim kristalnim filmovima

1. Jovan Šetrajčić, Academy of Science and Art of Republika Srpska - Anurs, Serbia
2. Siniša Vučenović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Igor Šetrajčić, Armenia
4. Snježana Dupljanin, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu je određen zakon disperzije elektrona u ultratankim film-strukturama metodom dvovremenskih temperaturski zavisnih Grinovih funkcija. Za razliku od neograničenih struktura, energetski spektri elektrona u filmu imaju procep, a zona energija elektrona je uža i strogo diskretna. Veličina procepa i širina zone zavise od debljine filma i brzo se povećavaju sa smanjenjem njene veličine. Ovi rezultati nam obećavaju realan iskorak u nanoelektronici.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 29.04.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (177.50 KB)
Datoteka uz rad  (36.00 KB)
Datoteka uz rad  (923.03 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove