KOROZIONA ZAŠTITA METALA PRIMENOM INHIBITORA

1. Đenđi Vaštag, Serbia

Degradacija materijala (sirovina, proizvoda ili poluproizvoda) usled korozije spada u jedan od ključnih problema savremenog čovečanstva. Korozija kao spontana ireverzibilna reakcija materijala sa okolinom, dovodi do promena svojstava usled čega se njihova upotrebna vrednost značajno smanjuje. Od svih upotrebnih materijala korozija metala i legura izaziva najveće štete. Za zaštitu metala od korozije u privredi i u svakodnevnom životu primenjuju se različiti vidovi zaštite. Jedan od često primenjenih vidova zaštite je upotreba korozionih inhibitora. U toku dugogodišnje prakse, inhibitori korozije metala su se vremenom menjali, prilagođavali potrebama i zahtevima društva sve sa ciljem postizanja što efikasnije, dugoročnije, bezbednije, a u novije vreme i ekološki prikladnije korozione zaštite metala.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 28.06.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (67.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove