SAVREMENA DOSTIGNUĆA U OBLASTI SOLARNE ENERGETIKE

1. Tomislav Pavlović, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, , Serbia

U predavanju će biti date informacije o savremenim dostignućima u oblasti fototermalne i fotonaponske konverzije Sunčevog zračenja. U delu koji se odnosi na fototermalnu konverziju Sunčevog zračenja pažnja će biti posvećena uređajima za niskotemperaturnu, srednjetemperaturnu i visokotemperaturnu konverziju Sunčevog zračenja. U delu koji se odnosi na fotonaponsku konverziju Sunčevog zračenja biće date informacije o vrstama solarnih ćelija i njihovim primenama u Srbiji i svetu. Pored ovoga biće date informacije o naučno-istraživačkim centrima i laboratorijama u oblasti solarne energetike u Srbiji. Posebna pažnja biće posvećena opremi i postignutim rezultatima u laboratoriji za solarnu energetiku na Prirodno—matematičkom fakultetu u Nišu.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 29.06.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (12.36 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove