REMINERALIZACIJA ZUBNE GLEĐI JUČE DANAS SUTRA

1. Jovan Vojinović, University Business Academy Novi Sad, Faculty of Dental Medicine in Pancevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Đorđe Mirjanić, JZU Dom zdravlja Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Vladan Mirjanić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Karijes stalnih zuba zauzima ubedljivo vodeću poziciju na listi globalnog opterećenja bolesti, dok su mlečni na 17 mestu. Pripada grupi hroničnih nezaraznih oboljenja, kao posledica loših navika u ishrani(unos slobodnih šećera) koje dovode do disbioze u dentalnom biofilmu i posledičnog stvaranja kisele sredine. Ona remeti prisutnu ravnotežu u razmeni minerala na površini zuba, stvarajući neto gubitak apatitne strukture(demineralizacija). Gubitak mineralne gustine, bez prekidanja integriteta tkiva je, sa vraćanjem fiziološkog stanja u okruženju, ili podsticanjem remineralizacije moguće u potpunosti nadoknaditi. To je do sada i najznačajniji i najefikasniji mehanizam koji se koristi u prevenciji karijesa. Zadatak prezentacije je da prikaže sve dosadašnje generacije sredstava koje se koriste i novi pravci u razvoju remineralizacionih podstrekača.

Fluoridi predstavljaju prvu generaciju podstrekača reminerlaizacije i zbog njihove masovne primene, pre svega preko zubnih pasta, su najodgovorniji za zaustavljanje globalne progresije pandemije karijesa. Osnovni mehanizam dejstva je podsticanje remineralizacije i otežavanje demineralizacije.

Drugu generaciju predstavljaju sredstva koja imaju zadatak da pojačaju remineralizaciono dejstvo fluorida tako što će obezbediti izvor minerala, od kojih se formiraju hidroksil apatitni kristali, osnovne jedinice mineralne faze tvrdih zubnih tkiva. U praksi su do sada primenjivani: Recaldent (kombinacija kazein pirofosfata sa amorfnim kalcijum fosfatom: CPP-ACP); Modifikovani β-Trikalcijum-fosfat (β-TCP); Kalcijum-natrijum-fosfosilikat (Bioaktivno staklo, NovaMin); Amorfni kalcijum-fosfat (ACP); Polifosfati (CaGP, STMP, HMP), dejstvo u kiselini sredini i preirodni proizvodi koji podstiču remineralizaciju. U ovu grupu bi mogli da se ubroje i polioli(ksilitol i eritrol) koji nisu izvor minerala, ali po nekim istraživanjima pomažu njihov unos u dublje slojeve.

Treća generacija predstavlja biomimetička sredstva, koja imitiraju prirodan način obnavljanja kristalnih snopova u gleđnim prizmama. Joni kalcijuma i fosfata iz amorfnih izvora je potrebno da se prvo konstituišu u nanokristale pre njihove ugradnje u gleđnu rešetku, pa se sa već pripremljenim nanokristalima taj put skraćuje.

Četvrta generacija, koja je još uvek u eksperimentalnoj fazi, trebala bi da prevaziđe najveći nedostatak prethodnih, a to je dejstvo na oporavak tkiva u većim dubinama. Sredstva iz ove grupe u potpunosti imitiraju prirodan put amelogeneze. Njeni predstavnici su biološki peptidi koji omogoćavaju organizaciju i usmeravanje hidroksil apatitnih kristala.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 29.07.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (14.97 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove