SGABU PLATFORMA – INTEGRISANA PLATFORMA ZA SKUPOVE BIOMEDICINSKIH PODATAKA I MODELE NA VIŠE SKALA

1. Tijana Geroski, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Serbia
2. Jelena Markovic, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Serbia
3. Aleksandar Atanasijevic, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Serbia
4. Andreja Zivic, Faculty of Sciences, University of Kragujevac, Serbia
5. Nenad Filipović, Univerzitet u Kragujevcu, Serbia

Svrha SGABU platforme je da uključi različite modele i skupove podataka u oblasti modeliranja na više skala. Glavni aspekt SGABU platforme su različiti skupovi podataka i modeli na više skala koji se odnose na oblasti raka, kardiovaskularne bolesti, koštane i tkivne poremećaje. Sa tačke gledišta integracije skupa podataka, zadatak zahteva implementaciju korisničkog interfejsa koji uključuje manipulaciju ili sa tabelarnim podacima, ili prvenstveno sa skupovima podataka koji zahtevaju dalje podešavanje u front-end-u pomoću tehnologija kao što su Angular, Plotly.js, Paraview Glance, itd. Sa tačke gledišta integracije modela na više skala, većina modula koje obezbeđuje SGABU platforma je implementirana u formi radnih tokova tipa Common Workflow Language (CWL). Ovaj metod je očigledan izbor jer koristi Docker kontejnere i na standardizovan način predstavlja ulaze, izlaze i međurezultate, obezbeđujući pristupačnost, interoperabilnost i ponovnu upotrebu (FAIR principi). Obezbeđivanje radnih tokova tipa CWL sastoji se od dve različite akcije: (1) razvoj implementacije CWL-a na pozadinskom delu FES (Functional Engine Service) i (2) razvoj odgovarajućeg korisničkog interfejsa. Ovakva platforma demonstrira upotrebu različitih primera modeliranja i ilustrujuje proces učenja od ideje do implementacije.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 01.08.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove