PRIMENA TEHNOLOŠKOG PROCESA NANOŠENJA KOMPOZITNIH PREVLAKA NA BRUSNIM ALATIMA

1. Dušan Ješić, International technology Management Academy, Novi Sad, 2. Borislav Savković, Faculty of Technical Sciences, Department for Production Engineering, Serbia
3. Pavel Kovač, Faculty of Technical Sciences, Department for Production Engineering, Serbia
4. Živko Aleksić, Srbijagas, Serbia
5. Dražen Sarjanović, Sara-Mont. Doo,, Serbia

Tehnološki postupak izrade brusnih alata sa ugrađenim abrazivom zrnima u niklovanom vezivu je prikazan u ovom istraživanju. Inkoporirana su zrna plemenitog korunda i prirodnih dijamanata granulacije od 100 do 110 μm, te zrna sintetičkih dijamanata granulacije od 90 do 106 μm i 150 do 180 μm procesom elektrolize. Brusni učinak kompozitnih prevlaka nanešenih na čelične veljkaste nosače, tj. laboratorijskih izrađenih brusnih čepova i brusnih čepova iz eksperimentalne proizvodnje ispitvan je brušenjem tvrdog metala G200.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 03.08.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (20.36 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove