https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: ANALITIČKI MODEL DISPERZIJE AEROPOLUTANATA IZ STACIONARNIH TAČKASTIH IZVORA ZAGAĐENJA

ANALITIČKI MODEL DISPERZIJE AEROPOLUTANATA IZ STACIONARNIH TAČKASTIH IZVORA ZAGAĐENJA

1. Jelena Lamovec, Serbia
2. Stevo Jaćimovski, 3. Vojkan Zorić, Megatrend univerzitet, Serbia
4. Jovan Šetrajčić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Serbia

Pod zagadjenjem vazduha obično podrazumevamo prisustvo određene koncentracije gasovitih i čestičnih zagađivača u atmosferi. Stacionarnim ili tačkastim izvorom zagadjenja vazduha nazivamo nepokretan izvor emisije zagadjivača, kao što je na primer, industrijsko postrojenje. Brzina širenja zagadjenja iz tačkastog izvora je odlučujući parametar kada govorimo o uticaju zagađenja na prirodne resurse ili izgradjene objekte, ali je najvažniji njen uticaj na ljudsko zdravlje. Modelovanje procesa disperzije zagadjivača vazduha je važan inženjerski alat u istraživanju uticaja zagadjenja na prirodnu sredinu. Prikazano je analitičko rešenje transportne dvodimenzionalne gradijentne jednačine advektivne-turbulentne difuzije u stacionarnom stanju. Izvedene jednačine predstavljaju zavisnost koeficijenata difuzije i brzine vetra kao složene funkcije rastojanja od površine tla. Ovaj model je pogodan za precizno predviđanje nivoa koncentracije emitovanih polutanata u blizini izvora kao i dalje niz vetar, pod neutralnim ili stabilnim atmosferskim uslovima. Parametri neophodni za konkretne proračune su usvojeni iz literaturnih podataka. Rezultati dobijeni na ovaj način su upoređeni sa rezultatima dobijenim primenom Gausovog modela disperzije.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 30.06.2023.

Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (20.13 KB)
Datoteka uz rad  (5.45 MB)
Datoteka uz rad  (5.45 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10