https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Analiza stanja i uticaja otpadnih voda u toku eksploatacije autoputa Banja Luka – Gradiška

Analiza stanja i uticaja otpadnih voda u toku eksploatacije autoputa Banja Luka – Gradiška

1. Dajana Djuka, Institut za građevinarstvo „IG“ , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Nebojša Knežević, Institut za građevinarstvo „IG“ , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Igor Milunović, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Pojava otpadnih voda prepoznata je kao problem koji se pojavljuje u očuvanju životne sredine. Obzirom da autoput Banja Luka - Gradiška predstavlja najopterećeniju dionicu u Republici Srpskoj, u predmetnom istraživanju biće analizirani uzorci vode iz 40 separatora koji predstavljaju redovan monitoring otpadnih voda u toku ekspolatacije autoputa Gradiška - Banja Luka, propisanih ekološkom dozvolom. Klasifikacija površinskih voda vrši se na osnovu dvije grupe kriterijuma: opšti koji definišu ekološki status vode i kriterijuma specifičnih opasnih i toksičnih supstanci koje u vodenu sredinu dospijevaju kao rezultat različitih industrijskih i drugih antropogenih aktivnosti.
Ispitivanjem su obuhvaćene osnovne grupe fizičko-hemijskih parametara uzorka vode u ovom slučaju dobijeni rezultati mjerenja su upoređeni sa graničnim vrijednostima definisani Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode.
Na osnovu analize kvaliteta efluenta cilj je utvrditi da li zadovoljavaju uslove, obzirom da problematika zagadjenja otpadnih voda predstavlja jedan od važnijih parametara kojima se definiše odnos autoputa i životne sredine.

Ključne reči :

Tematska oblast:

Datum: 18.08.2023.

Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10