https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: ENERGETSKI SPEKTRI I TERMODINAMIKA NOSILACA NAELEKTRISANJA U MONO I BISLOJNOM GRAFENU

ENERGETSKI SPEKTRI I TERMODINAMIKA NOSILACA NAELEKTRISANJA U MONO I BISLOJNOM GRAFENU

1. Stevo Jaćimovski, 2. Jelena Lamovec, Kriminalističko-policijski univerzitet, Serbia
3. Siniša Vučenović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Jovan Šetrajčić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Serbia

Pomoću kvantnih Grinovih funkcija nađeni su izrazi za energetske spektre nosilaca naelektrisanja monoslojnog i bislojnog grafena. Na osnovu spektara su nađeni izrazi za gustinu stanja nosilaca naelektrisanja posmatranih sistema. Takođe, u radu se razmatra i udeo nosilaca naelektrisanja u termodinamičkim karakteristikama (specifičnoj toploti) kod monoslojnog i bislojnog grafena i vrši poređenje sa dostupnim eksperimentalnim podacima.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 22.08.2023.

Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (390.41 KB)
Datoteka uz rad  (388.95 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10