https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Dinamička čvrstoća na savijanje drveta Pančićeve omorike iz prirodnih i veštački podignutih sastojina

Dinamička čvrstoća na savijanje drveta Pančićeve omorike iz prirodnih i veštački podignutih sastojina

1. Danijela Petrović, Faculty of Forestry, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Zoran Govedar, Faculty of Forestry, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Vojislav Dukić, Faculty of Forestry, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Srđan Bilić, Univerzitet u Banjoj Luci - Šumarski fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Dinamička čvrstoća na savijanje je važan pokazatelj kvaliteta drveta, zato što kod velikog broja proizvoda od drveta dolazi do pucanja upravo pod uticajem dinamičkog a ne pod uticajem statičkog opterećenja. Na kvalitet drveta kao materijala između ostalog veliki uticaj ima i poreklo sastojine. Cilj ovog rada je da prikaže koje su vrednosti dinamičke čvrstoće na savijanje, odnosno čvrstoće na udar drveta omorike koje potiče iz prirodnih sastojina i drveta koje potiče iz veštački podignutih sastojina odnosno kultura. U tu svrhu korišten je marterijal od devet stabala sa tri lokaliteta iz prirodnih sastojina i šest stabala iz dve kulture omorike u Republici Srpskoj. Prosečna vrednost dinamičke čvrstoće na savijanje za stabla iz prirodnih sastojina iznosi 5,14 J/cm2, a za stabla iz veštački podignutih sastojina 3,14 J/cm2. Regresionom analizom je utvrđeno da između dinamičke čvrstoće na savijanje i širine prstenova prirasta postoji vrlo jaka negativna korelacija, dok između dinamičke čvrstoće na savijanje i učešća kasnog drveta i gustine drveta postoji pozitivna korelacija.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 29.08.2023.

Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (14.63 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10