Sistem za pozivanje materijala uz pomoć bežičnih prekidača

1. Milan Djordjevic, Lithuania

Za proizvodni proces na proizvodnoj liniji jedan od najkritičnijih trenutaka je kada linija ostane bez dela koji treba ugraditi u finalni proizvod. Zato materijal treba dopremiti iz magacina do linije u tačnoj količini na tačnu adresu i u pravo vreme.
Materijal se naručuje kada je stok u baferu manji od definisane količine ili na osnovu plana proizvodnje. Najčešći način naručivanja je putem kanban kartica ali postoje i drugi načini kao što su: prekidač, barkod čitač, automatsko odbrojavanje, sistem dva kontejnera itd.
Svaki od ovih načina naručivanja ima svojih prednosti i nedostataka o kojima će biti više reči u radu, tako da smo se mi odlučili za sistem dva kontejnera za nisko rotirajuće materijale i minuteriju, kao i za pozivanje pomoću dugmeta.
Pozivanje materijala dugmetom se vrši kada materijal na liniji padne ispod kritičnog (proračunatog nivoa) tako što operater na liniji pritisne dugme pozivajući na taj način materijala iz magacina. U radu će biti predstavljen jedan ovakav sistem dizajniran u FAS-u a koji se sastoji od bežičnih prekidača, koncentratora i računara sa pratećim software-om. Prekidači istovremeno rade i kao predajnici i kao prijemnici deleći na taj način sve potrebne informacije osobama koje se nalaze u lancu naručivanja. Ulaganje u jedan ovakav sistem se u model zoni isplatio za 3 meseca.

Tematska oblast: Proizvodne tehnologije i inženjerstvo

Uvodni rad: Da

Datum: 07.01.2011.

Br. otvaranja: 791

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove