Konferencija Životna sredina ka Evropi

Konferencija je deo ENV.net procesa, koji je podržan od EU. Tradicionalno, u okviru konferencije svake godine imamo značajan broj ambasadora iz različitih zemalja, kao i učešće oko 150 autora i koautora radova koji će biti štampani u CD Zborniku radova konferencije, kao i učesnika bez rada. Odabrani radovi usmereni na Poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene, u procesu približavanja EU) u procesu pregovaranja sa EU biće saopšteni na konferenciji.


Konferencije

Pretraga događaja